Obrazek okładkowy Zwrot podatku z Holandii – rozliczenie roczne

Zwrot podatku z Holandii – rozliczenie roczne


Podatnik, który chce starać się o zwrot podatku z Holandii powinien złożyć deklarację podatkową do holenderskiego urzędu skarbowego, tj. Belastingdienst.

Podstawą przygotowania holenderskiej deklaracji podatkowej jest dokument o nazwie Jaaropgave.  Każda osoba, która legalnie pracowała w Holandii powinna otrzymać go od swojego pracodawcy. Jeśli miejsc pracy było kilka, to z każdego powinien być jeden dokument podatkowy. 

Holenderskie rozliczenie podatkowe można złożyć do 5 lat wstecz. Należy mieć jednak na uwadze, że Belastingdienst może przysłać wezwanie do rozliczenia się. W takim piśmie holenderski urząd skarbowy wyznacza termin, którego należy ściśle przestrzegać. Niedotrzymanie terminu wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej, która z każdym kolejnym upomnieniem staje się coraz bardziej dotkliwa. 

W świetle holenderskich przepisów podatkowych, deklarację podatkową powinien złożyć każdy, kto przypuszcza, że mógłby otrzymać do zwrotu więcej niż 15 EUR lub musiałby dopłacić więcej niż 46 EUR. 

Wysokość zwrotu podatku z Holandii

Wysokość zwrotu nadpłaty podatku odprowadzonego w Holandii w danym roku podatkowym uzależniona jest od kilku czynników, z których najważniejsze to:

  • wysokość dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym w Holandii,
  • okres pracy,
  • zaliczka podatku potrąconego w Holandii,
  • wysokość dochodów uzyskanych w innych krajach, np. w Polsce.

Do dochodów z tytułu zatrudnienia zalicza się wynagrodzenie oraz np. zasiłek chorobowy lub dodatek stażowy. Twój pracodawca, agencja pracy lub urząd wypłacający świadczenie potrąca z tego tytułu podatek od wynagrodzenia/zasiłku. 

WAŻNE! – Jeżeli posiadasz centrum (ośrodek) interesów osobistych i gospodarczych poza Holandią, podatek w Holandii płacisz wyłącznie od dochodów uzyskanych w Holandii. Twój dochód uzyskany poza Holandią jest ważny jedynie w zeznaniu podatkowym. Potrzebny jest on w celu obliczenia Twojego ogólnoświatowego dochodu, na przykład w celu ustalenia, czy jesteś uprawnionym zagranicznym rezydentem podatkowym. 

Kto może rozliczyć się za pracę w Holandii?


Od 2015 roku holenderski urząd skarbowy wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących rozliczeń osób niezameldowanych w Holandii lub zameldowanych przez część roku. Zgodnie z nowymi przepisami, ulgi podatkowe przysługują jedynie podatnikom-nierezydentom, którzy uzyskali 90% swoich dochodów rocznych tylko w Holandii. W celu potwierdzenia tego warunku konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o dochodach z polskiego urzędu skarbowego razem z deklaracją podatkową do Belastingdienst. Zaświadczenie to można uzyskać po złożeniu PIT-36 w polskim urzędzie skarbowym, co jest obowiązkowe dla każdego obywatela Polski zarejestrowanego w tym urzędzie.

Rozliczenie wysłane do Holandii powinno być rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od momentu otrzymania przez Urząd holenderski kompletnej deklaracji. Maksymalny termin, jaki Urząd zastrzega sobie na opracowanie deklaracji podatkowej wynosi 3 lata. 

Dzięki naszym działaniom zwrot podatku z Holandii dotrze przelewem bezpośrednio na Państwa konto, a decyzja podatkowa wstępna i ostateczna przyjdzie pocztą na Państwa adres zamieszkania.

UWAGA! Od lipca 2023 roku przesłanie holenderskiej deklaracji podatkowej w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie za pomocą identyfikatora DigiD.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia rocznego w Holandii

  • dokument podatkowy Jaaropgave za dany rok podatkowy w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia (od wszystkich pracodawców),
  • okres pracy w Holandii uwzględniający dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • informacja o braku dochodu w Polsce, o wysokości polskiego dochodu na podstawie PITu-11 lub PITu-36 za dany rok podatkowy,
  • informacja o ewentualnych dochodach za pracę w innym kraju, na przykład w Niemczech,
  • informacja o współmałżonku oraz o dzieciach pozostających na utrzymaniu (imię + data urodzenia),
  • dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, aktualny adres zamieszkania, adres mailowy, numer kontaktowy).

Wszystkie powyższe dane można wysłać bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@euro-podatki.pl