Obrazek okładkowy Zwrot dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag

Zwrot dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag


Czym jest Zorgtoeslag?

Zorgtoeslag to zwrot dodatku do ubezpieczenia dla pracowników, którzy mieli opłacone obowiązkowe składki zdrowotne podczas pracy w Holandii. Każda osoba zatrudniona legalnie na terenie Holandii jest bowiem zobowiązana do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może uzyskać zwrot ubezpieczenia z Holandii?

Wypłatę dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii może otrzymać każda osoba, która ukończyła 18. rok życia. Musi być ona legalnie zatrudniona na terenie państwa, a jej zarobki w 2023 roku nie mogą wynieść więcej niż 38 520 € na osobę oraz 48 224 € – w przypadku tzw. toeslagpartner (współmałżonków, partnerów życiowych lub rodziców wychowujących wspólnie dziecko). O zwrot dodatku do ubezpieczenia można strać się tylko za poprzedni rok podatkowy. Przykładowo w 2024 roku można starać się o zwrot Zorgtoeslag wyłącznie za rok 2023.

Terminy składania wniosku o zwrot ubezpieczenia z Holandii

Ubieganie się o zwrot dodatku do ubezpieczenia z Holandii Zorgtoeslag możliwe jest najpóźniej do 31 sierpnia roku następującego po minionym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku roku 2023, wnioski o wypłatę dodatku Zorgtoeslag można składać do 31 sierpnia 2024.

Dodatek do ubezpieczenia w Holandii – jaki czas oczekiwania na decyzję urzędu?

Czas oczekiwania na decyzję holenderskiego urzędu Dienst Toeslagen w sprawie przyznania zwrotu dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy. Czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu, jeśli urząd zdecyduje się podjąć dodatkowe procedury służące weryfikacji wniosku i okresu ubezpieczenia.
Za pośrednictwem firmy Euro-Podatki, możesz ubiegać się o wypłacenie zwrotu z ubezpieczenia w Holandii za poprzedni rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz pieniądze w kwocie odpowiadającej sumie przysługujących miesięcznych kwot dodatku z ostatnich 12 miesięcy.

Co będzie potrzebne?

Do przygotowania wniosku o zwrot dodatku do ubezpieczenia w Holandii w pierwszej kolejności potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

  • dokument podatkowy Jaaropgave za dany rok podatkowy w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia (od wszystkich pracodawców),
  • okres pracy w Holandii, uwzględniający dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • kopia lub plik pdf holenderskiej polisy ubezpieczeniowej,
  • dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, aktualny adres zamieszkania, adres mailowy, numer kontaktowy).

Wszystkie powyższe dane można wysłać bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@euro-podatki.pl