Obrazek okładkowy Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld

Zasiłek rodzinny w Niemczech – Kindergeld


Kindergeld czyli zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje na dziecko, którego choćby jeden z rodziców pracuje za naszą zachodnią granicą. Niemiecki zasiłek rodzinny wypłaca Kasa Świadczeń Rodzinnych, czyli Familienkasse. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi od 2018 roku zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany jest za okres ostatnich sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Ze względu na różnorodność sytuacji i rozległe przepisy dotyczące uzyskania świadczenia rodzinnego Kindergeld, każdą sytuacją rozpatrujemy indywidualnie. W związku z tym, cały proces zaczynamy od wysłania ankiety. Na jej podstawie przygotowujemy komplet niezbędnych wniosków i informacji o dokumentach, jakie należy skompletować.

Podstawowe warunki do starania się o niemieckie świadczenie rodzinne

  • umowa o pracę z niemieckim pracodawcą. Niestety, po zmianie interpretacji przepisów przez Familienkasse takiej możliwości nie mają już pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech,
  • wspólny ośrodek życia z dzieckiem odpowiednio udokumentowany zaświadczeniem o zameldowaniu.

Zasiłek rodzinny w Niemczech, a sytuacja dzieci

  • Niemiecki zasiłek rodzinny można uzyskać na każde uczące się dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia.
  • Zasiłek na dzieci niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać otrzymasz bez ograniczenia wiekowego. Warunkiem jest niepełnosprawność, która nastąpiła przez ukończeniem 25. roku życia.
  • Jeśli dziecko po osiągnięciu pełnoletności nie podjęło dalszej nauki, jest na utrzymaniu rodziców i zarejestrowało się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, to Kindergeld uzyska do 21. roku życia.
  • W przypadku gdy dziecko podjęło zatrudnienie, można nadal otrzymywać na nie zasiłek. Warunkiem, jest limit zarobków 450 EUR miesięcznie i nie jest to praca na pełen etat.

Kindergeld, a polskie świadczenia rodzinne

  • W przypadku pobierania w Polsce świadczenia wychowawczego 800+ (dawniej 500+) otrzymasz tzw. dodatek dyferencyjny. Jest to różnica pomiędzy wysokością pełnego zasiłku rodzinnego Kindergeld, a świadczeniem wychowawczym.
  • Rodzice mają prawo otrzymywać na dziecko zarówno świadczenie wychowawcze 800+, jak i Kindergeld w pełnej wysokości. Dzieje się tak w przypadku gdy osoba pracująca w Niemczech jest jedynym żywicielem rodziny, a drugi rodzic jest osobą bezrobotną.
  • Pobieranie w Polsce świadczenia wychowawczego 800+ oraz RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) w każdym przypadku zawiesza możliwość pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld na okres otrzymywania RKO.

Należy pamiętać, że o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld trzeba niezwłocznie poinformować Familienkasse. Jest to np. zmiana miejsca pracy rodzica, zmiana adresu zamieszkania, zakończenie nauki przez dziecko, podjęcie pracy przez dziecko, itp.)